TCM

Vad är TCM?

TCM står för traditionell kinesisk medicin (traditional chinese medicine). Enligt TCM beror sjukdom på obalans i kroppens energier och behandlingen går ut på att återskapa balansen. Det kan ske genom akupunktur, massage, örtmedicin, qigong och många fler metoder. Diagnos sker genom att bl.a. känna på pulsen, titta på tungan och samtal. Förändringar i det inre manifesterar sig i det yttre och på så sätt kan man veta vad som händer på insidan. Obalanser kan därför upptäckas och behandlas innan de blir så allvarliga att sjukdom manifesteras.

Metoder

Akupunktur

Med smala nålar balanseras energiflödet i kroppen för optimal hälsa. Oftast sätt nålarna i armar och ben, men ibland även på andra ställen. Öronakupunktur är ett kraftfullt komplement till traditionell akupunktur.

Akupunktur

Tuina-massage

Är du nålrädd eller om problemet är av mer muskulär art så är Tuina-massagen ett bra alternativ då det är en kombination av vanlig muskelknådning, massage av akupunkturpunkter och manipulering.

Tuina massage

Koppning

Ett vakum skapas i glaskoppar som sätts på huden för att ”suga ut det onda”. Ofta förvånansvärt effektivt för onda ryggar och axlar.

Koppning

Moxa

Moxa är torkad gråbo som glöder och sprider skön värme för att lösa upp blockeringar och främja cirkulation.

Moxa

Kinesisk örtmedicin

Kinesiska örter från växt- och mineralriket hjälper kroppen att hitta tillbaka till naturlig hälsa.

Kinesisk örtmedicin

Vad kan TCM hjälpa mig med?

Här följer WHO’s lista på vad som kan behandlas med akupunktur:

World Health Organization: Viewpoint on Acupuncture

Acupuncture therapy is appropriate for the conditions listed here.

DIGESTIVE

Abdominal pain

Constipation

Diarrhea

Indigestion

EMOTIONAL

Anxiety

Depression

Insomnia

Nervousness

Neurosis

EYE-EAR-NOSE-THROAT

Cataracts

Poor vision

Toothache

Gingivitis

Tinnitus

GYNECOLOGICAL

Premenstrual syndrome

Menopausal symptoms

Infertility

MISCELLANEOUS

Addiction control

Athletic performance

Blood pressure regulation

Chronic fatigue

Immune system toning

Stress reduction

MUSCULO-SKELETAL

Arthritis

Back pain

Neck pain

Muscle pain

Muscle weakness

Muscle cramping

Sciatica

NEUROLOGICAL

Headaches

Migraines

Neurogenic bladder dysfunction

Parkinson’s disease

Post-operative pain

Stroke

RESPIRATORY

Asthma Bronchitis

Common cold Sinusitis

Smoking cessation

Tonsillitis

…men listan kan göras mycket, mycket längre än så.